Isı köprüsü nedir? Nasıl engellenir?

Isı köprüsü nedir? Nasıl engellenir?

Isı transferi, yüksek enerjili (sıcak) taraftan, düşük enerjili (soğuk) tarafa doğrudur. Bu nedenle soğuk oda yalıtımları, bilinenin aksine içerideki soğuğun kaçmaması için değil, dışarıdan ısının girmeyeceği şekilde tasarlanır ve gerçekleştirilir.

Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla) gerçekleşen enerji aktarımı olarak tanımlanır. Taşınımla ısı aktarımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halindeki akışkan bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar.

İletimle ısı aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler sayesinde ısı bir sonraki moleküle taşınır. Soğuk Oda kapıları konusundaki ısı köprüsünün niteliği “iletimle ısı aktarımı”dır.

İletimle ısı aktarımı, farklı yalıtım niteliklerine ve ısı soğurma kapasitelerine sahip madde veya malzemeler ile gerçekleşir. Teknik tabir olarak “ısı köprüsü” oluşturan bu malzemeler, çıplak gözle fark edilemeyen bir ısı enerjisi aktarımına neden olur. Isı köprüleri ancak termal kameralar sayesinde fark edilebilir. Termal kameralar gözümüzün algılayamadığı düzeyde kızılötesi ışınları yakalar ve bunları ekranında görebileceğimiz değerlere dönüştürür.

Isı köprüleri, korumaya çalıştığımız düşük sıcaklık ortamına ısı aktararak enerji maliyetlerimizi yükseltir. Bu maliyetlere, soğutma cihazlarımızın fazla çalışması nedeni ile elektrik faturalarında (farkında olmadan) katlanmış oluruz.

Özellikle iç ve dış ortamı birbirinden ayıran zemin, tavan ve yan cepheler ile birlikte kapı sisteminin de ısı köprülerinin kırılmış olması gerekir. Kullanılan sabitleyici vida, iç-dış ortam arasında hava veya sıvı taşıyan boru ve havalandırma sistemleri gibi soğuk deponun diğer bileşenlerinin de ısı köprülerinin kırılmış olması gerekir. Aksi takdirde malzeme ve yüzeylerde terleme ve buzlanma şeklinde karşılaştığımız enerji kayıpları olacaktır. Buzlama enerji kaybının göstergesi olduğu kadar, mekanik akşamların çalışmasını da engelleyen bir fazdır.

Temel olarak ısıyı ileten malzemelerin temasını kesmek bu ısı iletimini ortadan kaldırır veya minimum düzeye indirir. Genel olarak karşılaştığımız ve ısı soğurma kapasitesi nedeni ile en temel ısı köprüsü olan metal ve muhtelif alaşımlarının, iç ve dış ortamla bulunanlarının birbirine temasını kesmek ısı köprüsünü kırmanın ilk ve en kolay yöntemidir.

Kapı detayında ısı köprüsü konusunu incelediğimizde iki temel bileşen üzerinde durmalıyız. Birincisi ve en etkili bileşen kapının kasasıdır. Kasanın, ortamın içinde ve dışında kalan kısmı arasında ısı köprüsünü kesecek bir uygulamanız yoksa farkında olmadan katlanacağınız ısı kayıpları çoğu zaman kapının tüm maliyetinden bile yüksekte kalır. Özellikle şok oda ve donmuş odaların yüksek soğutma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ısı köprüsünün ne kadar hassas şekillerde çözülmesi gerekliliği daha net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kapı kasası hangi malzemeden yapılırsa yapılsın (paslanmaz çelik, alüminyum veya PVC) iç ve dış ortamlara temas eden yüzeylerin kesinlikle birbirine teması engellenmelidir. (Bkz. PFI kasa seçenekleri)

İkinci bileşen ise kapının kanadıdır. Kapı kanadını çevreleyen alüminyum profil ile iç yüzey sacının birbirine teması engellenmelidir. Ayrıca kanat üzerindeki aksesuarların da iç ve dış ortamlar arası ısı transferini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması çok önemlidir.

Tüm bu bilgiler ışığında, PFI olarak, ısı köprüsü kavramını teknik olarak çözümlemiş ve ilgili tüm ürün ve uygulamalarımızda ve tasarımlarımızda bu konuya hassasiyetle eğilmiş durumdayız. Tam yalıtımlı soğuk oda kapılarımızdaki çözümlerimiz birçok üretici firma tarafından da takip edilmektedir.

Müşterilerimizin taleplerine istinaden mevcut kapı sistemlerinin termal kamera analizlerini gerçekleştirip proje sahiplerini de bilgilendiriyoruz. Uygun çözüm önerileri ile müşterilerimizin enerji kaybınızı azaltmaya destek oluyoruz.

Sol üstteki termal yansıma sağ alttaki kapı resmine aittir. Çıplak gözle görülemeyen bir montaj hatası bulunmaktadır. Kapının kendisinde herhangi bir termal sorun olmamasına rağmen montajdaki hata enerjik ayıplarına neden olmaktadır.

Bu konuda bir talebiniz olursa PFI İstanbul Ofisi ile irtibata geçmeniz yeterli. Bu analizi sadece mevcut ve potansiyel müşterilerimize değil, sektörümüzün bilinçlenmesi adına, sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde ısı köprüsü konusunda bilgisini arttırmak isteyen tüm kuruluşlara sağlıyoruz.

Enüstkat Interactive - EUK