Kapı seçerken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Kapı seçerken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Mevcut veya yeni projenizde uygun kapıların seçimi diğer tüm bileşenlerin seçimi kadar önemli bir konudur. Korunacak sıcaklık değeri, iç ve dış mahal arasındaki sıcaklık farkı, geçiş yapacak taşıma sisteminin ebatları, açıp kapama sıklığı, eşik detayları, montaj yapılacak panel/duvar niteliği, kapının çalışması için uygun operasyon alanları, mevcut geçiş sistemleri ile uyumu gibi konular kapı seçerken çok kritik bilgiler sağlayan konulardır.

Peki, siz ihtiyacınıza göre mi kapı seçiyorsunuz, yoksa kapıyı seçip ihtiyacınızı mı şekillendiriyorsunuz?

Sıklıkla karşılaştığımız önce kapının seçilmesi ardından ihtiyaca uygunluğunun değerlendirilmesi yönünde. Hâlbuki olması gereken bazı temel soruların en başta cevaplanması ve bu cevaplar ışığında kapının niteliklerine karar verilmesidir. Örneğin ihtiyacınızdan büyük kapı öncelikle satınalma maliyeti, ardından kullanım zorlukları ve operasyon sırasında gereksiz enerji kayıpları demektir. İhtiyacınızdan küçük kapı ise operasyonel kazalara neden olduğundan satış sonrası servis ile ilgili maliyetlerinizi arttıracaktır. Otomasyon sistemi yüksek nitelikli görünebilir ancak katlandığınız maliyete değmeyecek kadar az kullanıyor olabilirsiniz. Kapılarınıza gereksiz aksesuar siparişi verebilirsiniz veya çok basit koruyucu aksesuarlarla satış sonrası servis maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Temel sorular ve cevapları uygun kapı seçiminde bizi nasıl yönlendiriyor?

Aşağıda örnek teşkil etmesi açısından sorulacak birkaç temel soru ve bu sorulara verilecek cevapların kapı seçimini nasıl yönlendirdiğini inceleyebiliriz.

Soru: İlgili odanın açıldığı ortamın özellikleri nelerdir?

Örneğin korunacak sıcaklık değeri -5C° ve üzeri olsun. Bu kapı eğer dış ortama veya oda sıcaklığında bir koridora açılıyor ise kanat kalınlığını 9 cm olarak önerebiliriz. Eğer +5C° sıcaklık değerine sahip bir koridora bakıyorsa 7cmlik kalınlık da aynı yalıtım seviyesini sağlayacaktır. Aynı zamanda dış ortamın atmosferik koşulları da kapının diğer detaylarını belirlemek için önemlidir. Örneğin eğer çok nemli bir ortama açılıyorsa geçiş çıkışlarda terlemeye ve/veya buzlanmaya maruz kalınabilir bunu engellemek için conta içi rezistans ve zemin rezistansı kullanılabilir. Eğer gerekirse eşik donmalarını engellemek için yağlı eşik ısıtıcısı da önerilebilir. Bu kapı açıldığı ortam itibariyle güneş, yağmur vs. gibi dış çevre koşullarına da maruz kalabilir. Dış ortam koşullarından olumsuz etkileri azaltmak için uygun aksesuarla geliştirilip kapı üzerine eklenebilir.

Soru: Kapı lokasyon olarak ortamın ve mahallin neresine açılıyor?

Kapının açıldığı ortama göre gerekirse kapının lokasyonu itibariyle de geliştirme önerileri sunulabilir. Örneğin forklift ve transpalet hareket alanları da göz önüne alınarak tasarım geliştirilebilir. Örneğin bir yükleme mahallindeki bir kapının seri manevralar yapan forkliftlerin rahat geçiş yapabilecekleri genişlikte olması gerekir. Fakat bir düz bir koridorda nispeten düz hareket eden bir forklift için daha dar bir geçiş seçilebilir.

Soru: Korunacak sıcaklık değeri ve ortamlar arası sıcaklık farkı nedir?

Temel olarak korunma sıcaklığı ve sıcaklık farkı kapı kalınlığının belirlenmesine yardımcı olur. Bununla beraber kapı üzerinde kullanılacak buzlanma önleyici aksesuarların seçimine de destek olur. -40C° ve altı oda sıcaklıklarında eşikte zemin ısıtma sistemi yoksa mutlaka yağlı eşik geçişi uygulanmalı ve conta içi rezistans sistemi uygulanmalıdır. Nemli ortam söz konusu ise kasa conta sistemi de ek olarak uygulanabilir.

Kapı seçimi sırasında sorulacak soruların listesi nedir?

Korunacak ortam sıcaklığı nedir?

Ortam sıcaklık farkı nedir?

Korunacak ortamın özellikleri nelerdir?

Kapının açıldığı ortamın özellikleri nedir?

Geçiş yapacak taşıyıcının özellikleri nedir?

Günlük ortalama geçiş sıklığı nedir?

Her iki ortamın nem ve asidik değeri nasıldır?

Yıkama yapılacak kimyasalların niteliği ve yıkama sıklığı nedir?

Uygulama yapılacak panel/duvar niteliği nedir?

Kapının planlanan operasyon alanı neresidir? Yeterli midir? Operasyon yönü doğru mudur?

Zeminde eşik ısıtıcısı mevcut mudur?

Malzeme güvenliği ve kilit ihtiyacı var mıdır?

Kapı üzerinde herhangi bir gözetleme penceresi ihtiyacı var mıdır?

Otomasyon ihtiyacı var mıdır?

Geçiş kapıları için darbe emici kanat veya tekmelik ihtiyacı var mıdır?

Kilit sistemi talep edilirse kilit niteliği (manyetik, kartlı, manuel vs) ve diğer kapılarla entegrasyonu tercih edilir mi?

Kapı ebatları planlanırken hangi kriterler baz alınmıştır?

Kapının konumlanması doğru mudur?

Kapı koruyucu aksesuar gerektiriyor mu? 

Kapının farklı alternatifleri değerlendirildi mi?

Enüstkat Interactive - EUK